Zangstem

Zangstem

  • Verminderde controle over de stem
  • Toonhoogte verlies
  • Hoorbare registerbreuk
  • Verminderde kwaliteit van de klank van de stem
  • Vermoeide stem
  • Spanning in het keelgebied