Articulatie

Articulatie

  • Onduidelijk spreken
  • Te snel of te traag spreken
  • Slissen
  • Accent
  • Intonatie
  • Gespannen of onvoldoende kaakbeweging tijdens spreken