Wanneer Logopedie?

Wanneer Logopedie?

 

Met onze stem kunnen we ons uiten en communiceren met anderen. Daarom is het erg belangrijk dat we op onze stem kunnen vertrouwen. Wanneer dit lastiger (of niet meer) gaat heeft dit grote gevolgen voor je dagelijkse leven. Logopedie kan dan uitkomst bieden.

 

Logopedie kent verschillende specialisaties. Lotte Pas Logopedie richt zich in het bijzonder op stemtherapie. Ik help bij klachten/hulpvragen met betrekking tot de stem en ademhaling. Ook help ik professionele stemgebruikers bij het goed onderhouden van de stem.

 

Hieronder vind je een overzicht van klachten/hulpvragen waarmee ik kan helpen.

Professionele stemgebruikers

 

Als je werkt als zanger, acteur, docent, trainer, coach, presentator etc. is stemgebruik een centraal onderdeel van je werkzaamheden.

 

Om dit vol te kunnen houden zijn goede (stem)technieken vereist. Met logopedie kan gewerkt worden aan een gezonde stem die goed belastbaar is.

 

Dit kan worden ondersteund door Lax Vox en manuele facilitatie.

Met o.a. onderstaande klachten/hulpvragen kan ik je helpen