Specialisaties

Manuele Facilitatie / Strottenhoofdmassage

Bij manuele facilitatie worden het strottenhoofd en het keelgebied gemasseerd. Hierdoor wordt een meer ontspannen en heldere stemgeving bereikt en kan een globusgevoel (brok in de keel) worden verminderd. Ook voor spoedig herstel na een stembandoperatie kan dit worden toegepast.

 

Voor beroepssprekers en zangers is manuele facilitatie een goede manier om het keelgebied te ontspannen. Vergelijk het met topsporters; die gaan met regelmaat naar een masseur om de spieren (die zij zo intensief gebruiken) weer los te maken. Vaak ter voorkoming van klachten/blessures of wanneer zij een periode veel van hun lijf hebben gevraagd.

 

Voor beroepssprekers en zangers geldt precies hetzelfde, alleen gaat het dan om het losmaken van de spieren in het keelgebied.

Lax Vox / Bubbelen

Lax Vox is een methode waarmee wordt gewerkt aan een ontspannen stemgeving, een goede projectie van het stemgeluid en een betere stembandsluiting.

 

Deze methode is uitermate geschikt voor beroepssprekers en zangers als ‘warming up’ of juist als ‘cooling down’ van de stem.

 

Ook kan middels deze methode gewerkt worden aan moeilijke stukken in een zangnummer.

Begeleiding van zangers

Voor een zanger kan het helpen om met logopedie te starten wanneer de stem bijvoorbeeld hees blijft en moeilijk tot niet herstelt, wanneer bepaalde registers moeilijk te bereiken zijn en bij beginnende of al aanwezige anatomische afwijkingen aan de stembanden (bijvoorbeeld: poliep). Met stem- en ademtechnieken kan worden gewerkt aan een gezonde zangstem.

 

Als logopedist vervang je niet de rol van de zangdocent. Wel is een samenwerking tussen beiden erg waardevol om het optimale uit de zangstem te kunnen halen. Als logopedist probeer ik dan ook zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken op het gebied van zang.