Lotte Pas

Over Mij

Vanuit mijn interesse en ervaring in zang en theater begon ik in 2013 met mijn opleiding tot logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

 

Om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen binnen de specialisatie stem volgde ik de minor ‘De Stem Centraal’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en liep ik stages binnen de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, stemgespecialiseerd Logopediepraktijk Eindhoven en binnen de KNO-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Ik studeerde af met een echografisch onderzoek naar de dikte van het middenrif bij zangers.

Werkzaamheden

 

Na mijn afstuderen startte ik in 2017 Lotte Pas Logopedie. Binnen mijn eigen praktijk werk ik als stemgespecialiseerd logopedist. Ook geef ik stem-en zangworkshops voor o.a. theatergroepen.

Sinds 2017 werk ik als docent aan de Logopedie opleiding in Eindhoven. Hier geef ik vakken gericht op stem (anatomie, diagnostiek, eigen vaardigheden), muzikale vaardigheden, trainingsvaardigheden en drama.

Daarnaast ben ik vanaf begin 2018 twee dagen per week werkzaam binnen de stemgespecialiseerde logopediepraktijk van Hanneke Bax ‘Bestemming Bereikt’.

Wat ik belangrijk vind in het werken met stem

 

Werken aan je stem en alles wat hierbij komt kijken, kan erg kwetsbaar en persoonlijk zijn. Daarbij reageert je stem direct op spanningen en stress die je ervaart. Daarom vind ik het als logopedist erg belangrijk dat er een veilige sfeer binnen de praktijk hangt en dat niet enkel naar de stem wordt gekeken, maar met name ook naar de persoon erachter.

Kwaliteitswaarborging

 

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie (NVLF)
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Geregistreerd logopedist in register voor logopediepraktijken met Manuele Facilitatie van de Larynx van Bernhoven.

KP registratienummer: 99103025391